16.04.04

ניתוח צרכים תפעוליים ועסקיים - סוגים ומאפיינים של פתרונות

 

 

ניתוח המצב הקיים ובמיוחד מיפוי הבעיות והגדרת הדרישות מאפשרים להגיע לשלב של ההתמקדות בפתרונות:

 

מה קובע את סוג ומאפייני הפתרון שייבחר?

א.      חומרת הבעיות וחשיבות הדרישות.

ב.      התקציב והמשאבים המיועדים לפרויקט.

ג.        המדיניות בנושא הנדון (למשל מחשוב) וראייתו כתורם לקידום הפעילות העסקית.

ד.      הפתרונות הטכנולוגיים הזמינים בשוק.

 

היישום של הפתרונות עשוי להיות בשלבים תוך פריסת ההוצאות והתשומות על פני שנה תקציבית אחת ואף יותר. או באמצעות יישום ב"מכה" אחת. כמו כן ניתן לנקוט בגישת האב טיפוס. לבחון את ישימות הפתרון במחלקה אחת ו/או בנושא אחד ולפעול בהתאם לתוצאות הניסוי. 

 

שלושה סוגי פתרונות:

א.      פתרון מינימום.

ב.      פתרון מידת האמצע. (ביניים)

ג.        פתרון מכסימלי.

 

תרומת הפתרון:

א.      פתירת בעיה או מענה לדרישה נקודתיים.

ב.      הקטנת הוצאות תפעוליות - התייעלות המאפשרת יותר תפוקה באותו פרק זמן.

ג.        סיוע בהגדלת מס' הלקוחות, המכירות והרווחים.

ד.      פתרון תשתיתי - מסייע להשגת א-ג.

 

 

מאפיינים של סוגי הפתרונות:

 

מס'

מאפיין

פתרון מינימום

פתרון דרך אמצע

פתרון מכסימלי

1.   

תיחום הפתרון

נקודתי/מקומי

חלק/כלל הארגון

כלל הארגון

2.   

עלות הפתרון

נמוכה

בינונית

גבוהה

3.   

זמן להטמעת הפתרון

מידי עד 2 רבעונים

רבעון עד שנה

חצי שנה עד שנה וחצי.

4.   

קושי להטמעה

קל

קל/בינוני

בינוני/מורכב/קשה

5.   

חתירה לאחדות ואינטגרציה של מידע ותהליכים

בד"כ לא

לעיתים/חלקי

כן

6.   

החלפת מערכות

בד"כ לא

לעיתים/חלקי

כן

7.   

מעורבות העובדים בתהליך

בד"כ לא

לעיתים/חלקית

כן

8.   

שינוי בתהליכים ארגוניים

בד"כ לא

לעיתים/חלקי

כן

9.   

נתפס כמעניק ערך מוסף תדמיתי לארגון או מנהליו

לא

לעיתים

כן

10.         

חדשנות טכנולוגית

בד"כ לא

לעיתים

כן

11.         

מדיניות ההשקעה תקציבית

קטנה ככל שניתן

ממוקדת בעיה

ככל שנדרש

12.         

נכונות להשקיע בפרויקט למרות שלא ניתן להגדיר במדויק  ROI משמעותי וזמן מוגדר לקבלתו

לא

לעיתים/חלקי

כן

 


בברכה
עופר כהן
הצוק הכחול
במחשבה ישומית קדימה

TOP HOME