מבוא לניהול סיכונים
המחבר: עופר כהן, מ.א.

 • סיכון הוא סיכוי לסכנה. זהו מצב עניניים בו קיימת אפשרות לסכנה.
  יש להפריד בין שלושה סוגי מצבים:
  • סיכון
  • סכנה
  • התממשות הסכנה

 • הזיקה בין סיכון להזדמנות:
  הזדמנות היא כמו תפוח בשל התלוי על ענף. הוא שם וניתן לקטוף אותו. קיים חלון הזדמנות, פרק זמן באותו מרחב פיזי שבו ממוקם התפוח שבו ניתן לממש את ההזדמנות לאחר מכן, חלון ההזדמנות נסגר, התפוח נושר מהעץ, נפגם ומרקיב. סיכון הוא הסיכוי לסכנה. סכנה היא הזדמנות/אפשרות להרס, נזק וכדומה. לכן ניתן לומר שסיכון הוא הסיכוי להזדמנות שלילית מבחינתנו. כלומר סיכוי למשהו שהיינו מעדיפים שיצטמצם/יתאפס עד כדי נקודה אלמונית או בפשטות שיעלם.

  אך סכנה במקרים רבים כוללת גם הזדמנות. בתחום הניהול העיסקי והתפעולי אנחנו מיחסים סכנה או הזדמנות לנכס, תהליך, מוצר או שרות או לשילוב של הארבעה. לפי גישה זו אנחנו ממפים את ההזדמנויות והסיכונים שיש בתהליך, שרות, וכדומה.

 • ניהול סיכונים - ניהול בתנאים של אי-ודאות:
  כשאנחנו נמצאים במצב בו אנו אומרים: יש כעת סיכון שנחרוג מהתקציב, אנחנו עדיין לא חורגים ממנו. הסכנה היא החריגה אך אנחנו עדיין לא שם. לפי מיטב הבנתנו יש סיכוי שנחרוג מהתקציב. איננו יודעים מה יקרה בפועל. אם היינו יודעים שנחרוג לא היינו מדברים על סיכון לחריגה אלא על החריגה עצמה.

  אי הודאות היא כפולה:
  א. אי-ודאות שהמהלך שלנו יצליח - שהפרויקט יסתיים או שייסתיים במועד.
  ב. אי-ודאות האם ועד כמה תהיה חריגה מהתקציב.

  העובדה שהסיכון הוא גדול/גבוה או נמוך/קטן - אינה משנה את המצב הקיומי הבסיסי בו אנחנו נמצאים והוא של אי-ודאות.

  ניהול סיכונים הוא על כן המאמץ הכולל שלנו להגיע לודאות לגבי הצלחת המהלך שלנו ולהגיע לודאות לגבי הסכנות האורבות למימוש מוצלח של המהלך. אם איננו יכולים להגיע לודאות אז לפחות להקטין בצורה משמעותית את הסיכון כלומר את הסיכוי להן.

  הרעיון העומד מאחורי התורה של ניהול סיכונים היא שהודאות טובה מאי ודאות ושידיעה טובה מאי-ידיעה.

  אם אנחנו יודעים שיש סכנה אנחנו יכולים להערך לה ולהתמודד איתה. אם איננו יודעים מהם הסכנות, אז כמעט תמיד נפעל באופן לא אופטימלי ולא ננצל את המשאבים שלנו בצורה המיטבית האפשרית כדי שהמהלך שלנו יצליח. נבזבז זמן ואנרגיה מיותרים בויכוחים על פרשנויות שונות למצב הנתון של אי-הודאות, נפעל בתזמון לא אופטימלי כי איננו יודעים מתי ובאיזה היקף תופיע הסכנה ותתממש. גם אם אין בידינו את כל האמצעים להתמודד בהצלחה מלאה עם הסכנה, עדיין נוכל לצמצם נזקים ולהיערך לא להפסיד את המערכה למרות שיתכן כי נפסיד קרב.
  לכן ניהול סיכונים תמיד חותר למכסם ודאות וידיעה.

 • מאפיינים חשובים נוספים של ניהול סיכונים :
  • ניהול סיכונים חייב לכלול תהליך דינמי של איתור וזיהוי סיכונים.
  • ניהול סיכונים חייב לכסות גם התמודדות עם המעבר מסיכון לסכנה וגם את המעבר מסכנה למימוש הסכנה.
  • ניהול סיכונים חייב לכלול גם התייחסות למצבי הסלמה - אסקלציה ולהתמודדות איתם הן במישור הביצועי והן במישור של קבלת אחריות והחלטות.
  • ניהול סיכונים הוא פרויקט בפני עצמו המתנהל במקביל ובתאום לפרויקט או המהלך שלנו.
  • למרבית הסכנות יש מצב של קדם-סכנה. סכנה ממומשת היא שינוי לרעה. במרבית השינויים יש מצב הקרוי קדם-שינוי. מצבי קדם שינוי אלו הם הסכנות. לכן ניהול סיכונים פרושו תשומת לב לקדם סכנות ולסכנות עצמן וניתורם.
  • ניהול סיכונים חייב לכלול חשיבה יצירתית, לא שגרתית ופורצת גבולות כיוון שהידוע והשגרתי עם כל החשיבות שלו לא מספק את התשובה לאי-הודאות.

להזמנת ייעוץ, הרצאה או סדנה
עופר כהן
הצוק הכחול
במחשבה ישומית קדימה
8809109-052
info@think-kadima.com

TOP HOME