מבוא לניהול סיכונים
המחבר: עופר כהן, מ.א

28.12.2002

הנושאים החשובים שכדאי להתמקד בהם במבוא לניהול סיכונים:
 1. מהו סיכון?

 2. סוגים של סיכונים.

 3. מסיכון לסכנה/איום להתממשות הסיכון

 4. הערכת סיכונים: מידת הנזק, הסיכוי להתממשות הסכנה, מידת ההסלמה הצפויה ללא פעולת נגד.

 5. תולדות החיים של סיכון.

 6. הסלמתה של סיכונים.

 7. מסיכון לסיכוי והזדמנות.

 8. בקרת סיכונים.

 9. הפחתת/בלימת/מזעור סיכונים ואיומים.

 10. התמודדות עם הלא ידוע.

 11. ניהול סיכונים בפרויקטי מחשוב.

 12. סקרי סיכונים.

 13. ניהול התראות.

 14. ניהול סיכונים ממוחשב.

 15. תקצוב ניהול סיכונים בפרויקט ובארגון.

בברכה
הצוק הכחול
במחשבה ישומית קדימה
8809109-052
info@think-kadima.com

הוספה למועדפים!

TOP HOME