בחירת תוכנה לניהול במקביל של מספר רב של פרויקטים - 24 דרישות חיוניות
המחבר: עופר כהן, מ.א

15.05.2004

 1. תמיכה בניהול עשרות פרויקטים בו זמנית
 2. יכולת לאכסן ולשלוף מידע על פרויקטים שהסתיימו (היסטוריה) ו/או משנים קודמות.
 3. הגדרה של היררכיה של תפקידים: אחראי מחלקה, ראש צוות, מנהל פרויקט, יועצים, אנשי ביקורת
 4. הגדרה של מושג "לקוח" של פרויקט: כולל התייחסות לחברת אם ובת (לקבלת זיקות), הגדרת היררכיה של תפקידים של לקוח: הנהלה, ועדת ביקורת, נציג משתמשים וכד'.
 5. היררכיה של תוכניות עבודה: רב-שנתית, שנתית, פרויקט.
 6. היררכיה של משימות: חלוקה לשלבים, משימות ותת משימות.
 7. העמסת יותר מעובד אחד על משימה – כולל היכולת לראות מהי תרומתו של העובד במשימה נתונה, באחוזים בכמות ובתוצרים, כשיש מספר עובדים התורמים לביצוע המשימה.
 8. יכולת להגדיר תוצרים לכל משימה, כולל פרוק כל תוצר לתת-תוצרים וייחוס עובד לתוצר או לתת-תוצר.
 9. גלישה של פרויקטים ליותר משנה תקציבית אחת
 10. גנטים: לכל הפרויקטים המתבצעים עכשיו או לפי חתך (לקוח, תקופה, ראש צוות). ברמת פרויקט בודד או שלב.
 11. הגדרת תקציב: ברמה שנתית, ברמת לקוח. לכל פרויקט כולל היררכיה של תקציב, חסמי תקציב, תקציב למשימה וכדומה.
 12. יכולת העמסת משאבים על תנאי – ברמה של כמה פרויקטים כדי לתכנן בצורה יעילה את העבודה המחלקתית.
 13. התראות שונות (חריגה מהעמסת משאבים, מזמנים, מתקציב), אסקלציה של התראות.
 14. טמפלטים של סוגי פרויקטים.
 15. זמני תגובה של לא יותר מ 2 שניות עד קבלת מסך מלא בנתונים.
 16. קישוריות לתוכנת ניהול משרד – מעבר של קבצים וטבלאות בלחיצת כפתור.
 17. ממשק הזנה מובנה בחירה – להקטנה עד למינימום של הקלדות שגויות ויצירת נתונים כפולים
 18. מחולל דוחות פתוח המאפשר קבלת חתכים לפי שנים, פרויקטים, לקוחות, תוצרים, משימות וכד'
 19. משלוח אימלים למשתמשים השונים בתוכנה (עובדים ולקוחות) כתזכורות או התראות.
 20. קוד משתמש וסיסמא בכניסה לתוכנה – שומר מסך
 21. היררכיה של משתמשים בתוכנה (שינוי וצפייה)
 22. מחויבות החברה להמשך פיתוח התוכנה, והענות לצרכיי המשרד.
 23. מחויבות החברה לתחזוקת התוכנה ומתן שירות בזמנים סבירים.
 24. ממשק אינטרנטי

בברכה
הצוק הכחול
במחשבה ישומית קדימה
8809109-052
info@think-kadima.com

הוספה למועדפים!

TOP HOME