שם ההרצאה/סדרת הרצאות: מה חשוב

מטרת ההרצאה להציג דרכים מעשיות וכלי חשיבה ישומיים היכולים לסייע לכולנו להגיע לבהירות גדולה יותר לגבי מה באמת חשוב לכל אחד בחיים ולסייע בקידומם. יש בעולם ובארץ שלנו די דתות, זרמים, גורויים, פוליטקאים, קרובי משפחה וחברים שאומרים לנו מה חשוב. ההרצאה הזו אינה מתיימרת להתחרות בהם, אלא להעלות כמה נקודות לתשומת לב, שעשויות להיות מעניינות ורלוונטיות מאד עבורכם.

בהרצאה נידון בנושאים הבאים ככל שיאפשר לנו הזמן:
 • מושג המסלול ומושג המסלול המחזורי – האורביטל: הנהלות ביום יום ובמצבי שינוי ומשבר.
 • סוגי המסלולים העיקריים בחיים.
 • צורות יסודיות של חיים.
 • ארבעה אפשרויות שונות של אורביטלים.
 • שכבות מסננות עוצמה אישית ומעכבות עשיה.
 • תפקוד כשחקן או צופה.
 • הבחירה באורביטל 7.
 • מבחן המיקום: מיקום האנשים במרחק ובזמן האופטימליים.
 • מבחן יציבות החשיבות.
 • חיים הכוללים אימון!
נקודות חשובות לפיתוח ויישום:
 • בהירות אופטימית
 • אי תלות
 • העמדה עצמית
 • אינטליגנציה גופנית – לט-גו
 • לא להיות מובס
 • לא לפחד מהמוות ומשום דבר אחר.
 • מיקום נכון של אנשים בחיינו
 • הפחתת/ביטול הרגשות השלילים
 • אחרים כגון: פינוק עצמי, עשיה יוצרת ערך לעתיד, נתינה מעשית לזולת ללא תועלת עבורנו
מה חשוב? - התמקדות על ההיבט של קשרים בין-אישיים

מאפיינים של קשר:
 1. מימד הקשר (ועומקו).
 2. אופן התרחשות הקשר (מזדמן, הווה מתמשך, מכוון לעתיד סופי, מכוון לעתיד אין סופי עכשיו, לתמיד בכל מקרה).
 3. מידת ההשקעה בקשר (כולל סיכון, הקרבה, וויתור).
 4. מידת המאמץ הנחוות בקשר.
 5. השלכות תוצאתיות של הקשר.
 6. הנסיבות בהם מתקיים הקשר.
מימדי הקשר: אהבה, משיכה מינית, הערכה, חברות, התאמה בין אישית, התאמה ביחס להתנהלות עצמית בחיים, התאמה ביחס למסגרת המשפחתית/חברתית הכוללת.

על המרצה: עופר כהן, מ.א בפילוסופיה, ב.א בפסיכולוגיה ומדעי המחשב, דאן 6 מוסמך מיפן בנינג'יצו ומורה לטאי צ'י. מחבר הספרים, "טאי צ'י ועוד אוצרות", "מי קורא שירים לאט", בתהליכי כתיבה מתקדמים של הספרים: "במחשבה קדימה – פרקים בחשיבה ישומית", "ניהול כאמנות לחימה", "לא להיות קורבן", "מה חשוב", "הגנה עצמית לנשים", מחבר מאמרים רבים, עורך האתר www.tai-chi-book.com , מאמן, מרצה ויועץ.

להזמנת הרצאה/סדרת הרצאות