המחשוב כאתגר עסקי
(המחשוב כמכונן תהליך עסקי או משאב קריטי להתקיימותו)
המחבר: עופר כהן, מ.א.

בנקים וחברות סולולר הם דוגמאות קלאסיות לגופים עיסקיים שהמהלכים העסקיים שלהם לא יכולים להתנהל ללא תשתית מחשובית ומערכות מידע הולמות. בבנקים, ניהול חשבונות הלקוחות והשרותים הפיננסיים מהווים את ליבת תשתית התנהלות העסקית. בחברות הסולולר, ליבת התשתית היא ניהול המנויים והשירותים הניתנים להם וכמובן הבילינג.

ארבע נקודות ראויות לתשומת לב:
 • ניהול מחשוב ראוי עשוי להיות הגורם המביא ליתרון עסקי.
 • ניהול מחשוב לא מיטבי עלול להוביל לאי מיצוי של היתרונות וההזדמנויות העסקיות.
 • ניהול מחשוב לקוי עלול לגרום להוצאות תפעוליות ומימוניות גבוהות שיקזזו את המהלכים העסקיים הרווחיים של הארגון בתחום השיווק והמכירות.
 • ניהול מחשוב לקוי עלול להביא לפירוקה או פיצולה של החברה מהסיבות הלא ראויות מבחינה עסקית.
הניסיון הנצבר מראה שישנן מספר שאלות קלאסיות שעלולות להצביע על בעיות שיש להן השפעה ישירה על המהלכים העסקיים של החברה עד כדי איום על רווחיותה וקיומה.
 1. האם יש בארגון מערכות מחשוב כפולות המכוננות מהלכים עסקיים? למשל שתי מערכות בילינג או ניהול כפול של לקוחות/מנויים?
 2. האם פרויקט ההסבה/החלפה של מערכות מחשוב מכוננות/קריטיות נמשך או מתוכנן להמשך יותר מחצי שנה? באיזה מידה הסיכון שימשך יותר מחצי שנה הוא ממשי? האם ייתכן שימשך/נמשך מספר שנים?
 3. מהו היחס בין ההוצאות על פרויקטים מחשוביים מכונני מהלכים עסקיים לבין המחזור והרווח של החברה באותה תקופה?
 4. באיזה מידה פרויקטים כנ"ל מתוכננים בשלבים, מתוך מיפוי מרחב הבעיה, מתוך ניהול מדיניות סיכונים וקביעת נקודות חזרה.
 5. כאשר נרכשת תוכנת All in one או תוכנה ייעודית ייחודית לניהול תהליך או תהליכים עיסקיים מכוננים או קריטיים (מערכת ERP היא דוגמה מצוינת למערכת כזו), באיזה מידה הפער בין התרבות הארגונית של החברה לבין הלוגיקה העסקית המאפיינת את התוכנה הוא כזה גדול, כך שבפועל למרות כל הכוונות והמאמץ והמשאבים שהושקעו, החברה לא יכולה/רוצה לאמץ ולהסתגל ללוגיקה העסקית/תפעולית החדשה המחויבת ע"י התוכנה החדשה?
 6. מהו זרם השוש"ים (שינויים ושיפורים) הצפוי במהלך פרויקט כזה ובשנתיים לאחר שהסתיים ונהיה אופרטיבי? לדוגמא, רפורמות של משרד האוצר עלולות להביא לשיטפון של שוש"ים, או לחילופין הבשלה של טכנולוגיות המאפשרות יישום של שירותים פיננסים משוכללים שעד עתה לא היו כדאיים.
 7. באיזה מידה, מיקור חוץ של ליבת המחשוב של החברה (במיוחד במערכות מידע מכוננות/קריטיות) תורם לביצועיים העסקיים של החברה, ומאפשר לה גמישות בביצוע שינויים והתאמת התשתיות שלה למציאות עסקית, רגולטיבית וטכנולוגית משתנה.
כל CEO צריך להיות מודע שמערכות המחשוב המכוננות/קריטיות של ארגונו אינן מציבות רק הזדמנויות וסיכונים תפעוליים אלא קודם כל סיכונים והזדמנויות עסקיות! השאלה הראשונה שצריכים כל CEO ומנמ"ר לשאול את עצמם היא לא כיצד נוכל לקצץ בהוצאות המחשוב של הארגון, אלא מהו התקציב האופטימלי ומהם האמצעים המיטביים והאפקטיביים שיבטיחו את המהלכים העסקיים שלנו ויאפשרו למצות את ההזדמנויות העסקיות הפתוחות בפני הארגון בשוק תחרותי נתון.

להזמנת יעוץ, הרצאה או סדנה
עופר כהן
הצוק הכחול
במחשבה ישומית קדימה
8809109-052
info@think-kadima.com

TOP HOME