עיצוב ממשק המשתמש במערכת מידע - היבטים
המחבר: עופר כהן, מ.א.

  • הגדרת פרופיל משתמש לפעולות, שאילתות ודוחות. מבחינים בהקשר זה בין פרופיל סטטי לפרופיל דינמי. פרופיל סטטי מאפשר להגדיר למשל שתים או יותר קטגוריות של משתמשים. נניח שהגדרנו קטגוריה של פקיד/ת הזמנות וקטגוריה של מפקח/ת. זוהו עדיין פרופיל סטטי כי אם יש 20 פקידי הזמנות כולם יראו את אותם המסכים, השאילתות, הדוחות והנתונים למרות שבפועל כל אחד מתמקד במסכים ובדוחות הרלוונטים לו. פרופיל משתמש דינמי, מאפשר להגדיר לכל עובד את הפונקציונליות וה VIEW של המערכת הרלוונטיים לו. יש לזה כמובן גם השלכה מידית חיובית בהקשר של אבטחת מידע וטיוב נתונים.

  • ניתן לחלק פעולה מורכבת לשלבים, כך שכל שלב יהיה בעמוד אינטרנטי או במסך נפרד. אך יש להקפיד כי כל המידע הנדרש לביצוע פעולה יהיה בעמוד/מסך אחד.

  • לחפש את הפונקציונליות שתהיה הכי אינטואיטיבית למשתמש. לדוגמה: אם המשתמש מצפה לקבל דוח המרכז מידע עבורו אז לא לפצל לו את הדוחות לדוחות משנה. גם אם לכאורה המשתמש יכול להבין שכדי לקבל את כל המידע הנדרש עליו לחפש אותו ביותר ממקום אחד, הוא עלול בגלל הצפיה האינטואיטיבית לקבל ריכוז של כל המידע במקום אחד, ללכת לדוח הראשון ולשכוח מהדוחות הנוספים. הבעיה במקרה זה אינה של המשתמש אלה של המעצב שפועל בניגוד לאינטואיציה ולדרך של התנהלות אופטימלית.

  • פשטות פונקציונלית - לא להעמיס על המשתמש צבעים עזים, פונקציונליות עודפת, מנגנוני שיח והרשאה מורכבים וחוזרים. לא לעייף את המשתמש. הממשקים האינטרנטים מציעים עושר חזותי ופונקציונלי כמעט בלתי מוגבל לכן שאיפה למינימליזם לא תביא למינימליזם אלא תאזן בין הגוון העצום של האפשרויות לבין הצורך והנוחות של המשתמש בעבודה לאורך זמן ובמשך שעות ארוכות.

  • פרופיל התראות - גמישות בהצגת התראות, רלוונטי מאד למשתמש מתחיל. מטרד למשתמש מיומן. התראה בפני פעולות בעלות השפעה רחבה או פעולות בלתי הפיכות

  • הבחנה בין סוגי שגיאות - יש לכך חשיבות כפולה. ראשית כאשר השגיאות מופרדות לקטגוריות ומוסחות בצורה מדויקת ולא כללית הן מסייעות למשתמש ולאיש התמיכה להבין טוב יותר באחריות מי הבעיה ומקדמות את פתרון הבעיה. שנית הן משמשות ככלי עזר ללימוד המערכת כיוון שבהתחלה המשתמש עושה יותר שגיאות מאשר כשהוא מנוסה ושגיאות מפורטות ומנוסחות בצורה בהירה ומדויקת מלמדות אותו איפה הטעות ומסייעות לו להשתפר.

  • אחידות - בצבע, בפונטים, באיקונים, במיקומים של כותרות, חלונות, הודעות, שדות, מקשים ובכל היבט אחר.

  • היכן אני - בתוך מערכת המידע ובסביבת העבודה. חשוב לא רק למשתמש אלא במיוחד כשאשר נדרשת תמיכה. המידע היכן אני