שם ההרצאה/השתלמות: יצירתיות ישומית וזיקתה למקצועות הטיפוליים - מיקוד במטפל.

מבוא: פיתוח יצירתיות ויישומה בחיים האישיים של האדם אינם רק אמצעי ראשון במעלה בידי המטפל לסייע למטופל לבנות את עוצמתו הפנימית ולהגיע למסוגלות אישית. הם גם אמצעי חשוב בידי המטפל ליצירת סביבת עבודה מיטבית עבור עצמו שתכלול לא רק היבטים של אפקטיביות טיפולית ושל תנאי העבודה החומריים אלא גם היבטים של סיפוק מהעבודה ושמירה על מידה נאותה של הנאה וחיוניות.

בהרצאה זו נעסוק בשני נושאים עיקריים:

 • כיצד יצירתיות רלוונטית למטפל כאמצעי להשגת אפקטיביות טיפולית גבוהה יותר?
 • כיצד יצירתיות יכולה לתרום למניעת שחיקה ושימור מידה של הנאה ועניין בעבודה ללא תלות בתוצאות הטיפול.
הרצאה זו מתמקדת בעיקר במטפל ומשלימה את ההרצאה: יצירתיות ישומית וזיקתה למקצועות הטיפוליים – מיקוד במטופל.

בהרצאה נידון בנושאים הבאים ככל שיאפשר לנו הזמן:
 • מהי יצירתיות.
 • מיתוסים שגויים נפוצים:
  • יצירה נובעת בעיקר מסבל.
  • יצירה היא מתת חסד של מעטים בלבד.
  • או שיש או שאין.
  • בשביל ליצור לא צריך שום דבר חוץ מהיכולת לייצור.
  • יש תחומים שאי אפשר לייצור בהם.
  • אין זמן/פנאי ליצור.
  • מאוחר מדי מכדי להתחיל לייצור בגילי.
 • המטפל כיוצר.
 • טיפול באנשים שהיצירתיות היא מוטיב מהותי בחייהם.
 • טיפול באנשים שהישג טיפולי עבורם הוא השגת היכולת לשבירת מוסכמות, פריצת דרך והליכה ללא ידוע וללא בטוח ופחות היבטים הסתגלותיים.
 • יצירתיות כדרך לשחרר ולקדם טיפול תקוע.
 • יצירתיות טיפולית – הגבול הדק שבין סיכוי לסיכון.
 • יצירתיות כאמצעי לרעננות טיפולית מבחינת המטפל.
 • ליצור עם המטופל – כדרך לבניית וקידום הקשר והתהליך הטיפולי.
 • הקשר שבין יצירתיות לאופטימיות
 • עקרון הזרימה.
 • השתתחררות מהעבר כדי לפעול בהווה ובעתיד – ריקון הכוס כדי שניתן יהיה למלאה מחדש.
 • התמודדות עם חששות ופחדים של המטפל - הליכה ללא ידוע באמצעות יצירה.
 • יצירה כדרך לוותר על תלות.
 • העמדה עצמית – אוטונמיה של הנפש היוצרת.
 • אינטליגנציה גופנית: עשיית לט-גו – ריקון המחשבות ופיתוח החיים הפנימיים: מנוף חשוב להסרת עיכובים ושחרור היצירתיות.
 • לא לפחד לטעות, מאי הצלחה, מגילויים חדשים, מהעוצמה האישית.
 • לתרגל יצירתיות – להיות מכוון ליצירתיות.
 • שימור עצמי - יצירתיות כמשל: לשמור על רצף יצירה: להמשיך ליצור את החדש.
 • עקרון השפע – תמיד יש יותר אפשרויות והזדמנויות ממה שאנחנו רואים.
 • יצירתיות – אופטימיות מעשית -